Informatie over de database


Ik ben in oktober 1999 begonnen met het invoeren van gegevens over orgels in een database, om hiermee snel informatie uit mijn documentatie terug te kunnen vinden. Inmiddels zijn zo'n 8500 Nederlandse en ruim 25000 buitenlandse orgels (waarvan ruim 10000 in Duitsland) in de database opgenomen. Van bijna 7000 Nederlandse en ook ongeveer 20000 buitenlandse instrumenten is de dispositie bekend, en van ruim 5000 orgels zijn afbeeldingen aanwezig.
Wanneer een beschrijving onjuist of onvolledig is, dan houd ik mij aanbevolen voor aanvullingen. Deze kunnen het beste worden verzonden per e-mail naar piet.bron@orgbase.nl.
Bij de meeste beschrijvingen is literatuur vermeld. De gegevens zijn meestal uit deze literatuur afkomstig. Er zijn echter ook veel disposities door mijzelf genoteerd of in de loop van de jaren overgenomen van derden, waarbij ik soms helaas niet meer weet van wie. Hierbij is veelal geen bron vermeld. Een aantal buitenlandse disposities zijn afkomstig uit het OSIRIS-project van de Amerikaanse Piporg-mailinglijst. Hier ben ik een paar jaar lid van geweest, en de disposities had ik allemaal bewaard. Aan het controlejaar is te zien in welk jaar de gegevens nog actueel waren. Bij de verwijzingen naar websites is een datum vermeld waarop de betreffende site voor het laatst is geraadpleegd.