Spring naar content
Volledige beschrijving geselecteerd orgel

Foto: Piet Bron. Datering: 8 mei 2010.

Foto: Piet Bron

Bellingwolde, Nederland (Groningen) - Magnuskerk
Gemeente: Bellingwedde
Adres: Hoofdweg 227, 9695 AG, Bellingwolde
Website: http://www.pkn-bellingwolde.nl/
Soort kerk/gebouw: Protestantse Kerk Nederland

Beschrijving nr.: 1002672. Invoerdatum: 03/02/2000. Laatste mutaties: 18/05/2017. Gegevens dateren van 2016.
Groningen Orgelland nummer: 640.

Gebouwd door: Heinrich Hermann Freytag en Franz Caspar Snitger jr. (1797)

JaarOrgelbouwerOpusActiviteit
1797 Heinrich Hermann Freytag  nieuwbouw
1797 Franz Caspar Snitger jr.  nieuwbouw
1822 Johannes Wilhelmus Timpe  restauratie
1838 Gerhard Willem Lohman  diverse werkzaamheden
1873 Nicolaas Anthonie Lohman  restauratie
1874 Roelf Meijer  diverse werkzaamheden
1891 firma Van Oeckelen & Zn.  diverse werkzaamheden
1931 firma N.V. Van Dam  restauratie
1992 Albert Hendrik de Graaf  restauratie

Het orgel in Bellingwolde werd gebouwd door Heinrich Hermann Freytag en Frans Caspar Snitger jr. Het is in 1797 voltooid. Het heeft geen rugwerk. In de loop van de tijd is er veel aan het orgel gewerkt. Toch was er niet veel gewijzigd. De firma Van Dam verving in 1931 de Dulciaan van het Hoofdwerk door een Violon 8' en de Sesquialter door een Gamba 8'. In 1992 voerde A.H. de Graaf een restauratie en reconstructie uit, waardoor het er nu weer bijstaat als in 1797. Adviseur bij de restauratie was Stef Tuinstra. De Bourdon 16' heeft sinds de restauratie twee standen, waardoor bij half getrokken registers slechts de tonen C-cis klinken.

Technische gegevens
Hoofdwerk10
Bovenwerk7
Pedaalaangehangen
Totaal aantal stemmen17
ManuaalomvangC-f'''
PedaalomvangC-d'
ToetstractuurMechanisch
RegistertractuurMechanisch
Windlade(n)Sleeplade
Toonhoogtea' = 450 Hz
TemperatuurNeidhardt III
Winddruk72 mm

Dispositie
Hoofdwerk: Bourdon 16', Prestant 8', Holpijp 8', Octaaf 4', Spitsfluit 4', Quint 3', Octaaf 2', Mixtuur III-VI sterk (gedeeld), Trompet 8', Dulciaan 8' - 1992, Tremulant.
Bovenwerk: Roerfluit 8', Praestant 4', Gedekte Fluit 4', Nassat 3', Woudfluit 2', Sexquialter II-III sterk - Gedeeld. 1992, Vox Humana 8', Tremulant.
Pedaal: Aangehangen.
Koppelingen: Manuaalschuifkoppel.

VulstemSamenstelling
Mixtuur III-VI sterk (Hoofdwerk) C: 1 1/3' - 1' - 2/3'. c°: 2' - 1 1/3' - 1' - 2/3'. c': 4' - 3 1/5' - 2 2/3' - 2' - 1 1/3'. c'': 4'- 3 1/5' - 2 2/3' - 2 2/3' - 2' - 2'.
Sesquialter II-III sterk (Bovenwerk) C: 1 1/3' - 4/5'. c': 2 2/3' - 2' - 1 1/3'.
Literatuur
  • Het Groninger orgelbezit van de reformatie tot de romantiek / Frans Talstra. - Stichting Oude Groninger Kerken, Publicatie 22, november 1979.
  • Freytag & Snitger in Compagnie : Een introductie tot het werk van Heinrich Hermann Freytag en diens compagnon Frans Caspar Schnitger junior, 'afsluiters' van de 18de eeuwse Gronings-Hamburgse orgelmakersschool / Koos Tiggelaar, Albert Valstar. - Oostwolde : Kerkvoogdij Hervormde Gemeente, 1990.
  • Gronings-Hamburgse orgelcultuurweek 1993 : Een reis met de Stichting Organeum Groningen; een lofwaardig initiatief / Henk van Homeijer. - In: De Orgelvriend, jrg. 36 nr. 1, januari 1994.
  • Monumenten en miniaturen in Schleswig Holstein, Mecklenburg, Groningen en Friesland (deel 3) : Tiende internationale orgelreis o.l.v. Jan Jongepier van 18 t/m 23 oktober 1993 / Henk van Homeijer. - In: De Orgelvriend, jrg. 36 nr. 5, mei 1994.
  • Het Groninger orgelbezit van Adorp tot Zijldijk : deel III Oldambt/Westerwolde / Jaap Brouwer, Dirk Molenaar, Adolph Rots, Frans Talstra, Victor Timmer. - Leens : Stichting Groningen Orgelland, 1996. - (Publicatie van de Stichting Groningen Orgelland ; 18).
  • Johannes Wilhelmus Timpe (1770-1837) : Orgelmaker te Groningen / Willem Jan Cevaal. - Utrecht : Universiteit Utrecht, Vakgroep Muziekwetenschap, 1997. - Doctoraalscriptie.
  • Het historische orgel in Nederland 1790 - 1818 / Jan Jongepier (eindred.). - Amsterdam : Stichting NIvO, 1999. - (Encyclopedie Het Historische Orgel in Nederland ; 4).
  • Vallotti in het Groningerland : Over de restauratie van temperaturen / Ibo Ortgies. - In: Het Orgel, jrg. 98 nr. 5, september 2002.
Opnamen The Last Schnitger Organ / Elizabeth Harrison. - Raven Records OAR-914 (CD). - 2011.

Foto: Piet Bron. Datering: 8 mei 2010.
Foto: Piet Bron
Foto: Piet Bron. Datering: 8 mei 2010.
Foto: Piet Bron
Foto: Piet Bron. Datering: 8 mei 2010.
Foto: Piet Bron
Foto: Piet Bron. Datering: 8 mei 2010.
Foto: Piet Bron
Foto: Piet Bron. Datering: 8 mei 2010.
Foto: Piet Bron
Foto: Piet Bron. Datering: 8 mei 2010.
Foto: Piet Bron
Foto: Piet Bron. Datering: 8 mei 2010.
Foto: Piet Bron
Foto: Piet Bron. Datering: 8 mei 2010.
Foto: Piet Bron
Foto: Piet Bron. Datering: 8 mei 2010.
Foto: Piet Bron
Foto: Piet Bron. Datering: 8 mei 2010.
Foto: Piet Bron